Läänemaal on vähe saunu

Arstiteadlased kurtsid 1922. aastal, et võrreldes Lõuna-Eesti, Saaremaa ja ka Virumaaga oli Lääne-Eestis väga vähe saunu. Sealsed elanikud pesid end vajaduse korral hoopis suure ahjuga varustatud rehetoas.

© RAHVUSARHIIV

HERKKI KUKK

23. NOVEMBER 2022

1922. aasta novembri alguse ajaleht Vaba Maa võttis kokku akadeemiliste arstiteadlaste tehtud uurimistöö Läänemaa talurahva eluolu kohta. Uurimus keskendus enamasti maakonna lõunapoolsetele valdadele, mis jäävad tänapäeval osalt Pärnu- ja Raplamaa piiridesse.

„Majad on suurelt osalt halbadel kohtadel ehitatud: 28% niiskel pinnal, 4% kannatawad suurwee ajal, 7% maan­tee tolmu all. Jõukaid talusid, kus aineid müügiks üle jääb, on 11%. Keskmisi, mis oma tarbeid jõuawad katta – 54%; waeseid, kus aineid oma tarwituseks ei jätku – 35%,“ tõdesid teadlased.“

Enamasti oli elumaja ehitatud teiste hoonetega ühe katuse alla, palju oli kasutusel suitsutaresid.

„Elanikud näiwad sarnase seisu­korraga päris rahul olewat, talwel olla: „hea ja soe, parem kui korstnaga majas“. 70% põrandast on kruusa-, lubja- ja sawisegust, mis nii kõwaks kuiwab, et end täiesti pesta annab. Maja mööbliks on harilikult kaks pinki, laud ja säng. Elatakse harilikult rehetoas, ainult 14% elanikkudest elawad kambris – põhjuseks on harjumus ja ka kambri madal temperatuur. Rehetoast wiib uks rehealla, kus loomad asuwad, wälja arwatud rehepeksu ajal. Sõnnikukord tõuseb reheall tihtipeale kõrgemale, kui rehetoa põrand, nii et mustus rehetuppa hakkab woolama. 37% majadest on lagunenud, mille põhjuseks kehwus ja ehitusmaterjaali puudus.

On waldu, kus saunu ei ole, nii Wigalas, Luiste ja Kirbla wallas, muudes waldades ei ulatu nende arw üle 8%, elumajade arwuga wõrreldes. 44% elumajades on puhtus siiski rahuloldaw, põrandad ja aidad küüritud, kuna õues suuremat korda peetakse. Nii on 89% ukseesiseid iseäranis korras. Kõige suurem puudus terwishoidlisest seisukohast on wälja­käigukohtade puudumine. Neid on 24%.“

Teadlaste hinnangu kohaselt oli 72% taludes tarvitatud veest joogikõlblik, kuid 7% oli täiesti kõlbmatu ja põhjustas haiguste levikut.

Tule minevikku!

Meie lugude täies mahus lugemiseks pead olema tellija.

LOGI SISSE kui juba tellid!

Ajakiri + digi

Paberajakiri + kõik lood mobiilis/arvutis

Ainult digi

Kõik lood mobiilis/arvutis

Tere Tulemast tagasi!

Sisesta enda kasutajaandmed

Loo uus kasutaja!

Täida allolev vorm registreerumiseks

Taasta enda parool

Palun sisesta parooli taastamiseks, enda kasutajanimi või emaili aadress