Millisest puidust valmistati lennukeid?

Enne Teist maailmasõda hinnati lennukikerede ehituseks kõige sobivamaks puiduks kolme Ameerikas kasvavat kuuseliiki ning mändi. Propellereid tehti kasest ja saarepuust.

© Shutterstock

ALO LÕHMUS

22. MAI 2024

Ehkki juba Esimese maailmasõja ajal alustas Fokker alumiiniumist lennukikerede tootmist ja 1930. aastatel hakati USAs ja Saksamaal lennukeid tegema ka erilisest terasest, oli puidu osatähtsus 1930. aastate keskpaigas lennukitööstuses veel suur.

„Andmed näitavad, et Ameerikas, kus metalli ja puu saadavus on võrdne, on 90% kõigist seniajani ehitatud lennukeist puuraamistik-kandepindadega,“ kirjutas metsateadlane Aleksander Pals 1936. aasta märtsikuu ajakirjas Eesti Mets.

Selle põhjusena nimetas Pals puidu häid tehnilisi omadusi. „Oluliseks on puu suur painduvus ja teised pidavuse omadused. Võrreldes metallidega on puul tõmbepidavuse ja erikaalu vaheline suhe palju suurem. Näiteks männil on see 22, harilikul terasel ainult 5 ja parimail, erilistel terase liikidel ka alla männi oma – 20. Teiseks on tähtis puu suur vastupidavus löökidele ja mootorist tekitatud värinale. On ka selgitatud, et puu pidavus koormatusele teatud juhtumeil on suurem metallide omast. Sama on leitud ka puu elastsuse, surve, tõmbe ja kandepidavuse juures.“

Lennukiehituse jaoks peeti 1930. aastatel kõige paremateks puuliikideks kolme Ameerikas kasvavat kuuseliiki: sitka kuusk Picea sitchensis, punane kuusk Picea rubra ja kanada ehk valge kuusk Picea glauca. Kui sitka kuuse saematerjalist sobis lennukiehituseks 6-7%, siis Rootsis kasvavast harlikust kuusest vaid 0,25 promilli.

Palsi sõnul kasutati Soomes üsna edukalt lennukiehituseks ka kohalikku mändi (selleks sobis 2,5% saematerjalist). Mänd on ameerika kuuskedest küll raskem, kuid ka vastupidavam.

Lennukipropellereid tehti Soomes kohalikust kasest ja saarest, teistes riikides ka pöögist, pähklipuust, mahagonipuust jt kõvadest puuliikidest.

Loe ka neid artikleid

Tere Tulemast tagasi!

Sisesta enda kasutajaandmed

Taasta enda parool

Palun sisesta parooli taastamiseks, enda kasutajanimi või emaili aadress