Pätsi ajal pandi piir metsade liigsele raiumisele

© Carl Sarap / Tallinna Linnamuuseum

ALO LÕHMUS

19. APRILL 2024

Kui praegu moodustab mets Eesti pindalast umbes 50%, siis 1930. aastatel oli metsa all kõigest 20% maast ning seegi näitaja vähenes kiiresti. Metsa üleraiet õnnestus pidurdada alles Konstantin Pätsi autoritaarse režiimi ajal, mil võeti vastu esimene metsa arengukava, kirjutab RMK Sagadi metsamuuseumi juht Ain Kütt ajakirjas Metsamees.

„Eestist rohkem metsa oli kõigil lähinaabritel ja see vahe ähvardas aina enam suureneda,“ kirjutab Kütt. Eestis raiuti metsa toona aastas 4 miljonit tihumeetrit, sellest 1,4 erametsades.

Üleraiel olid omad põhjused. Esiteks soosis riik toona metsamaa raadamist põllumaaks, sest põllumajandust peeti kõige suuremat eksporditulu andvaks valdkonnaks.

Teiseks olid Vabadussõjas võidelnud mehed saanud maad, millega käis kaasas ka mets. 1936. aastaks olid asunikutualude metsad suuresti raiutud, sest see andis kõige kiiremat raha, mida maapere oma elu sisseseadmiseks hädasti vajas. Uus mets jäeti aga enamasti istutamata ning langid uuenesid looduslikul moel, mis andis tulemuseks nigela metsa.

Riigil polnud toona ka erilist ettekujutust erametsadest. Kuni 50 hektari suuruse metsa omanik ei pidanud koostama metsamajanduskava ning võis oma metsas teha, mis tahtis.

1936. aastal võttis valitsus vastu otsuse „Metsamajanduse põhijooned“, mis oli olemuselt Eesti metsanduse esimene arengukava, kirjutab Kütt. Selle alusel võeti suund metsapindala suurendamisele ja raiemahu vähendamisele poole võrra.

Tähelepanu hakati pöörama metsa tervise parandamisele kuivendamise ning kahjurite tõrje teel, samuti ka korralike metsateede rajamisele.

„Seda on küll narr tunnistada, aga Konstantin Pätsi nn vaikiv ajastu tuli metsandusele ikkagi selgelt rohkem kasuks kui kahjuks,“ tõdeb Kütt. „Üheks selliseks põhjuseks on just mõningate parteide, näiteks Asunike Kogu tasalülitamine, kes alatasa metsandusvaldkonda sekkus ja kõike oma nägemuse poole suunata proovis.“

Loe ka neid artikleid

Tere Tulemast tagasi!

Sisesta enda kasutajaandmed

Taasta enda parool

Palun sisesta parooli taastamiseks, enda kasutajanimi või emaili aadress