Tung telefonide järele

© Karilatsi Vabaõhumuuseum

HERKKI KUKK JA ALO LÕHMUS

11. AUGUST 2023

1920. aastate alguses levis moodne sidetehnoloogia ka Eestis kiiresti ning kohati ei suutnud pakkumine enam nõudlust rahuldada, nagu võis lugeda 1923. aasta 11. augusti Päevalehest.

„Wiimasel ajal on uute telefoniühenduste tellijate seas mitmel pool pika ootamiseaja pärast tellitud ühenduse järele postiametkonna asutuste wastu nurin tekkinud. Posti peawalitsus seletab, et temal wõimalik ei ole telefonide ehituseks tänawu aasta peale lubatud krediidiga kõiki telefoniühenduste tahtjaid rahuldada. Posti­ametkonnale on 1000 uue abonendi juurewõtmiseks k. a eelarwes krediiti ette nähtud, kuna aga ühenduste soowijate arw üle kogu riigi umbes 2000 ümber on.“ 

Loe ka neid artikleid

Tere Tulemast tagasi!

Sisesta enda kasutajaandmed

Taasta enda parool

Palun sisesta parooli taastamiseks, enda kasutajanimi või emaili aadress