Stalinism külas: vallavalitsused tuleb deliberaliseerida

Ajakirjanduses jätkus 1948. aasta juunis kurjakuulutav klaper­jaht kulakutele. Kriitika alla sattusid ka need Nõukogude võimuorganid, mis ilmutasid kulakute suhtes liiga liberaalset suhtumist..

© Eesti Maaelumuuseumid SA, Eesti Põllumajandusmuuseum

IMELINE AJALUGU

27. JUUNI 2023

Talurahvaleht avaldas kirjasaatjate nupukesi, mis koosnesid üksnes stalinistlikust kulakute ning nende väidetavate käsilaste ja soosijate sõimamisest.

„„Ei tule mitte küsida seda, kas Priidik Tambre on kasutanud võõrast tööjõudu, vaid küsimus tuleb asetada nii, et millal ta seda mitte pole kasutanud,“ räägivad Varbla valla Helmküla kehvtalupidajad, kui jutt on tuntud kulakust P. Tambrest.

Priidik Tambre, sakslaste sabarakk, okupatsiooniaegse vallavanema Ojangu südamesõber, pole kunagi oma käsi „tööga määrinud“. Lisaks kahele alalisele teenijale, Helga ja Elmar Preimannile, töötas kohustuslikus korras Saksa okupat­siooni ajal tema talus kehvik Veimsalu naine, kel oli kodus rinnalaps.

Veel nõukogude korra ajal ekspluateeris ta pikemat aega teenijatüdrukuna A. Sutti, kes oli „suitsukatteks“ kantud Varbla Tarbijate Kooperatiivi koosseisu. Tegelikult rühmas ta aga varavalgest hilisööni kulaku rikastamiseks.

„Pole mul olnud teenijaid ega kedagi,“ püüab end õigustada kulak Tambre. Loomulikult püüab ta igati vabaneda üld­tuntud faktidest, mida tal kahjuks ongi korda läinud saavutada valla täitevkomitee esimehe sm. Räderi ja parteiorganisatsiooni sekretäri sm. Tangi juures.

Valla täitev­komitee istungil on küll arutatud kulak Tambre küsimust, kuid tagajärjetult. Nii valla täitevkomitee esimees kui ka partei­organisatsiooni sekretär on laskunud liberaalsesse suhtlemisse kulakutega ega näe teravat klassivõitlust külas.

Kuigi signaalid valla keskmikelt ja kehvikuilt jõuavad valla täitevkomiteeni sellest, et Tambre, pidades Helmkülas kuldijaama, ei lepi riigi poolt ettenähtud tasumääraga, vaid võtab iga paarituse eest 60 rubla, pole valla täitevkomitees astutud samme kulaku korralekutsumiseks.

Kulak Priidik Tambre on pikaajaliste kogemustega ekspluataator, kes oskab kasutada kohalike organite valvsuse puudu­mist.“

Loe ka neid artikleid

Tere Tulemast tagasi!

Sisesta enda kasutajaandmed

Taasta enda parool

Palun sisesta parooli taastamiseks, enda kasutajanimi või emaili aadress