Tartus hävib puusild

1923. aasta 22. juunil süttis laevakorstnast lennanud sädemest ligikaudu sajandivanune Tartu puusild ning hävis. 

© Rahvusarhiivi Filmiarhiiv

IMELINE AJALUGU

22. JUUNI 2023

Järgmisel päeval kirju­tati Postimehes:

„Et küll hädakellade peale tuletõrjujad silmapilk kohal olid, ei suudetud tulele piiri panna, sest hästi tõrwatud plankides ja palkides lagunes tuli kiiresti laiali, millele weel kõwa tuul, mis silla all tugewa tõmbuse sünnitas, hoogu andis.

Et wesi hästi käepärast, töötawad peagi mitu pritsi. Kuid tuule tõmbuse tõttu on ülepritsitud kohad pea jällegi tules. Asutakse silla pealmiste plankide ära kangutamisele, et tulele, mis pea­asjalikult silla tihedates aluspostides laiali oli lagunenud, pritsidega lähemale pääse­da. Pritsid töötawad täie hooga edasi ja wõib juba märgata, et mõnes kohas on tulele suudetud piiri panna. Ja kui kolm tundi wäsimata töötatud, on tuli täielikult kustutatud.

Kuid silda lähemalt silmitsedes wõib näha, et aluspostid on niiwõrd läbi põlenud, et koormaga ülepääsemine täiesti wõimata. Awaldatakse arwamist, et aluspostid ka inimese raskuse all murduda wõiwad. [—]

Alguse on tuli arwatawasti natuke enne tule tekkimist silla alt läbi sõitnud buksiirlaewa sädemetest saanud. Tuli wõis ka mahawisatud paberossi otsast tekkida, kuid see on waewalt usutaw.“

Puusild paiknes Tartus Laia tänava otsas tänapäeva Kroonuaia silla kohal, kus asus ka muistne jõeületuskoht.

Loe ka neid artikleid

Tere Tulemast tagasi!

Sisesta enda kasutajaandmed

Taasta enda parool

Palun sisesta parooli taastamiseks, enda kasutajanimi või emaili aadress