Kas Adolf oli popp nimi?

IMELINE AJALUGU

12. detsember 2012, 10:43

Nime Adolf populaarsus tõusis Saksamaal ennenägematutesse kõrgustesse pärast Hitleri võimuletulekut 1933. aastal. Statistikas oli seda kohe näha. Füüreri nimi tõusis kõige menukamate 1930-1939. aastatel pandud lastenimede pingereas 44. kohale. Teine menukas nimi, mille muutis popiks natside propagandamasin, oli Horst.

Hitler ei soovinud aga oma nime nii paljude sakslastega jagada ja andis välja korralduse, mis määras, et nimesid Adolf, Adolfine ja Hitlerine võivad oma lastele panna vaid iseäranis tõsikindlatest natsidest vanemad, näiteks hilisem välisminister Joachim von Ribbentrop, kelle perre sündis 1935. aastal poeg.
Sestsaadik hakkasid sakslased oma poeglastele nime andma natside kangelase Horst Wesseli järgi. 1930. aastatel oli nimi Horst poisinimede pingereas kolmandal kohal. Wessel tapeti kommunistide poolt 1930. aastal, seejärel hakkas natside juhtkonna propagandamasin tema märtrikultust arendama. Näiteks sai Wesseli loodud sõnadega laulust „Die Fahne Hoch“ natsionaalsotsialistliku partei ametlik hümn.
Pärast 1941. aastat hakkasid natslikud nimed Adolf ja Horst moest ära minema. Sõja algusaastate kiired võidud tõid endaga kaasa lühikese taasõitsengu, ent situatsioon muutus Hitleri rünnakuga Nõukogude Liidule. Katastroofiline kaotus Stalingradi all 1943. aasta veebruaris peegeldus ka lastele antud nimede statistikas. Saksa vanemad muutusid ilmselgelt ettevaatlikumaks ja ei andnud enam oma poegadele Adolfi või Horsti nime. Sõja lõpuks olid need nimed kasutuselt peaaegu kadunud.


Vaata kõiki uudiseid

Toetajad: