Peeter I kuju eemaldamine Tallinnast

Sada aastat tagasi, 1922. aasta 29. aprillil võeti Tallinnas Vabaduse väljakult viimaks maha tsaar Peeter I ausammas. Tsaari kuju oli püstitatud 1910. aastal Tallinna ja Eestimaa vallutamise 200. aastapäevaks. 2. mai Vaba Maa kirjeldas kuju eemaldamist alljärgnevalt:

„Nagu juba lugejad teawad, algas reede öösel siseministri korraldusel Peetri kuju mahawõtmine. Et Peetrit rikkumata maha wõtta taheti, siis kulus eeltöödeks ära terwenisti öö ja päew, kuna maha­wõtmistöödega alles laupäewa õhtul algust teha saadi.

Peetri mahawõtmisega olid kaks ööd ja päewa tegewuses linna töökoja mehed ja inseneriroodu sapöörid linna inseneride juhatusel. Mahawõtjate hulgas olid suuremalt jaolt samad isikud, kes enne wabaduspüha ettewõetud mahawõtmise katsel kaastegewad olid. Samuti olid mahawõtmise abinõudena tarwitusel osalt samad abinõud, muude hulgas ka kuuesüllalised palgid, millest hiigla-kolmjalg kokku seati.

Üldse pakkus Peetri ümbrus mahawõtmise päewal kirjut pilti. Siin olid terastrossid, kangid, labidad, plokid, tuukrauad, aparaat autogeeniliseks sulatamiseks, hapniku pallongid, öösiseks töötamiseks elektrilampide tarwis patareid jne. Heinaturul ootas Peetri ärawiimiseks raudratastega wanker, mis selleks eraldi walmistatud.

Keset kogu seda risu seisis kogu laupäewal kolmjala wahel Peeter, köied ümber kaela ja piha, kui akselpandides idamaa kindral. Tema kolmenurgelise kübara otsas wõis õige sagedasti näha mõnda meest istuwat ja midagi askeldawat.

Imeline Ajalugu
Imeline Ajalugu on Skandinaavia suurim ajalooajakiri
Ajakiri ilmub ühe korra kuus, iga kuu keskel.

Juba hommiku wara, kui Peetri mahawõtmine teatawaks sai, algas Wabadusplatsile suur rahwaste rändamine, mis kuni hilja ööni kestis. Kogu Wabadusplatsi ümbruskond ja Jaani kiriku esine puiestee oli mitmetuhandelise rahwahulgaga hommikust õhtuni täidetud. Kõik tahtsid Peetri lahkumise pealtnägijaks olla. Uudishimuliste hulk ei wähenenud ka öö tulekul, ehk küll ilm wilu oli.

Suurem osa publikumi wiitis aega naljatustega Peetri arwel. Kuid leidus ka neid, kes mõnegi sõimusõna mahawõtjatele saatsid – need olid Suur-Wenest unistajad. Üks daam ilmus koguni pärjaga Peetri juure, kuid toimetati eemale.

Umbes keskööks oldi eeltöödega nii kaugel, et wõis algada mahawõtmine, mis esialgu edeneda ei tahtnud, sest kuju oli nelja raudpoldiga aluse külge kinnitatud. Raudkiilude abil läks aga korda kaht polti, mis juba roostest ära olid söödud, purustada, kuna teised poldid autogeeniliselt pooleks põletati. Nüüd algas töö kolmjala tippu selleks kinnitatud ploki abil, mille tõstewõim oli umbes kümme tonni. Peagi rippus Peeter õhus. Uudishimuliste waatajate hulgas tõusis põnewus ja kuuldus hüüded: „Peeter teeb sääred!“

Peetri mahawõtmisega saadi lõpulikult hakkama alles hommikul kell 4. Kuna suur osa mahawõtjatest juba teist ööd töös olid olnud, siis tarwitati lõpuks pealtwaatajate abi, kes ka hulgana tegewusse asusid. Lõpuks libiseski Peeter nööride ja plokkide abil aluselt kõhuli alla selleks walmistatud wankrile, mille ette rakendatud weoauto ta umbes pooletuhandepealise rahwahulga saatel Kadrioru poole wedas. Peeter paiguta­ti Kadriorgu ta majakese ees olewale õuele.“

Loe sajanditagustest sündmustest lähemalt Imelise Ajaloo aprillinumbrist.

Peeter Esimese viimane päev Tallinnas Vabaduse platsil.  Foto: Tallinna Linnamuuseum
Jaga lugu:
Klienditeenindus
KlienditeenindusVana-Lõuna 39/1, 19094 TallinnTel: 667 0099 (tööpäeviti 9–17)
Rain Väät
Rain VäätVastutav väljaandjaTel: 667 0044
Alo Lõhmus
Alo LõhmusToimetajaTel:
Kairi Kalmann
Kairi KalmannDisainerTel:
Piret Pihlak
Piret PihlakKeeletoimetajaTel:
Sirle Kübar
Sirle KübarReklaamimüügi projektijuhtTel: 56845555