Pontius Pilatus pesi oma käed puhtaks

Juudamaa Rooma prokuraatori Pontius Pilatuse töö ei olnud kergete killast. Vaest provintsi, mis kubises juudi rahvuslastest ning kõikvõimalikest usutülidest, tuli tal valitseda üksnes käputäie sõduritega. Raskeimaks katsumuseks osutus päev, mil Pilatuse ette toodi üks rahusõnumit jutlustanud mees.

Juudamaal hõõgusid rahutused. Piirkonnas tegutses palju religioosseid sekte ja jutlustajaid, kes kuulutasid Jumala riigi tulekut. Paljud neist olid kõigest ohutud veidrikud, kuid populaarsemad jutlustajad esitasid väljakutse juutide ametliku religiooni ülempreestritele ja üldse kogu ühiskonnakorraldusele, mida juhtisid juutide vanemad.

Rooma okupatsiooni ajal säilis üldjoontes juutide rahvuslik kohtukorraldus. Raskemate kuritegude üle mõistis kohut Jeruusalemmas asunud suurkohus ehk süneedrion. Kohtu koosseisu kuulus 71 vanemat ning seda juhtis ülempreester Kaifas.

Kui 33. aasta paasapühade eelõhtul Keetsemani aias vahistatud Jeesus süneedrioni ette toodi, hakkasid sündmused tohutu kiirusega arenema.

Jeesus oli üks neist rändjutlustajatest, kes pühade eel Jeruusalemma saabus. Tema avalik tegevus oli selleks ajaks kestnud napilt kolm aastat, kuid erinevalt nii mõnestki teisest kõnemehest oli Jeesusel õnnestunud äratada tähelepanu. Kui Jeesus eesli seljas linna ratsutas, laotasid teised palverändurid tema teele riideid ja oksi ning hüüdsid hoosiannat, otsekui oleks tegu kuningaga. Juutide poliitilistel juhtidel ei jäänud see märkamata ning pani neid muretsema oma prestiiži pärast.

Imeline Ajalugu
Imeline Ajalugu on Skandinaavia suurim ajalooajakiri
Ajakiri ilmub ühe korra kuus, iga kuu keskel.

Jeesus tuli Jeruusalemma pühapäeval, reedel ta hukati. Vahepealse nädala veetis ta jutlustades. Ülempreestrite agendid esitasid talle rahvakogunemistel kiuslikke küsimusi näiteks maksuraha tasumise õigustatuse kohta ning otsisid tema vastustest süüdistusmaterjali. Jeesus polnud suu peale kukkunud, vaid andis vaimukaid vastuseid, millest polnud võimalik kinni hakata.

Jeesuse ülesastumised võisid kujuneda üsna tormilisteks, näiteks kupatas ta Jeruusalemma templi sisehoovist minema ohvriloomade müüjad ja rahavahetajad, kes tema meelest jumalakoda rüvetasid. Kui Jeesuselt küsiti, millise meelevallaga ta seda teeb, lausus ta saatuslikud sõnad: „Lammutage see tempel ning ma püstitan selle kolme päevaga uuesti!“

Süükoosseis oligi olemas. Kindluse mõttes Jeesuse sõnu pisut ka väänati, pannes ühe tunnistaja abil talle suhu lause: „Mina kisun selle kätega tehtud templi maha ja ehitan kolme päevaga teise, mis ei ole kätega tehtud.“

Tänapäevases kontekstis võiks seda võrrelda juhtumiga, kus keegi avaldaks internetis lubaduse või üleskutse lasta õhku laulukaar. Kahtlemata ootaks ka teda ees vestlus võimuesindajatega.

Jeesus võeti kinni ja viidi ülempreester Kaifase majja, kus kogunes süneedrion. Juudi ülikuil oli kindel plaan Jeesus surma mõista, selleks tuli talle leida süü jumalateotuses.

Ülempreester Kaifas küsis Jeesuselt: „Kas sina oled Kristus, Jumala Poeg?“

Jeesus vastas: „Mina olen see.“

Sellega loeti tõestatuks, et Jeesus nimetas end Messiaks, mis oli ränk jumalateotus, ja ta mõisteti surma.

Surmaotsuse pidi kinnitama Rooma võimu esindaja ehk prokuraator Pontius Pilatus. Kuna oli teada, et roomlased jälestasid mõtet enda segamisest juutide lõpututesse usutülidesse, siis tuli Jeesusele leida ka poliitiline süü. Selleks sobis hästi süüdistus, et Jeesus peab end juutide kuningaks. See olnuks ju otsene vastuhakk keisrivõimule.

Reede hommikul veeti Jeesus Pilatuse paleesse. Kui juudi intriigidest tüdinud asehaldur kuulis, et süüalune mees on galilealane, arvas ta, et on leidnud võimaluse, kuidas kohtupidamisest pääseda. Galilea halduriks oli nelivürst Herodes Antipas ning Pilatus saatiski Jeesuse Herodese juurde. Nelivürst ei leidnud aga mehel mingit süüd ja saatis Jeesuse tagasi Pilatuse manu. Pilatusel polnud ajalukku sattumise eest pääsu.

Loe Pontius Pilatuse kohtumõistmisest Jeesuse üle lähemalt aprillikuu Imelisest Ajaloost.

Pontius Pilatus lausa anus juute, et nad Jeesusele halastaksid, kuid lõpuks tuli tal rahva nõudmistele järele anda.  Foto: Antonio Ciseri / Wikimedia Commons
Jaga lugu:
Klienditeenindus
KlienditeenindusVana-Lõuna 39/1, 19094 TallinnTel: 667 0099 (tööpäeviti 9–17)
Rain Väät
Rain VäätVastutav väljaandjaTel: 667 0044
Alo Lõhmus
Alo LõhmusToimetajaTel:
Kairi Kalmann
Kairi KalmannDisainerTel:
Piret Pihlak
Piret PihlakKeeletoimetajaTel:
Sirle Kübar
Sirle KübarReklaamimüügi projektijuhtTel: 56845555